Despre mine

Născută pe plaiurile din care mocanii săceleni plecau în lungile lor transhumanțe,întorcându-se însoțiți de doinele lor zise din fluier,crescută în locurile din care,încă din epoca bronzului,și-a avut bun început cultura Noua,și cu rădăcini bine înfipte în pământul bun al Bărăganului,pe unde cândva trăiau geții cei viteji și drepți,cum aș fi putut să nu simt curgându-mi prin vene sângele strămoșilor mei?Cum aș fi putut să le ignor istoria și să nu simt că fac parte din ea și că am o datorie sfântă,aceea de a încerca  și eu să aduc contribuția mea în a o scoate la lumină și a o face cunoscută tuturor?

Sper să fiu,cu adevărat,la înălțimea misiunii mele.